Privacybeleid - sofiana.nl

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING Sofiana Coaching

Sofiana Coaching, gevestigd aan de Bollenstraat 1, 1773AG in Kreileroord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sofiana.nl

Bollenstraat 1
1773 AG
Kreileroord
06-40927665
info@sofiana.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sofiana Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sofiana.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sofiana Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Het voeren van een administratie
– Verzenden van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt opgegeven
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Sofiana Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
– Sofiana Coaching houdt geen dossiers bij en eventuele aantekeningen die ik maak bij individuele begeleiding vernietig ik direct na het gesprek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sofiana Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sofiana Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sofiana Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia voor nieuwsbrief (voornaam en e-mailadres)

Deze gegevens worden bewaard zolang iemand ingeschreven is voor de nieuwsbrief, zodat de nieuwsbrief verstuurd kan worden. Als iemand zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens binnen 4 weken verwijderd.

Personalia voor aanschaf (online) producten of inschrijving workshop
Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, aangezien dit de wettelijke bewaartermijn van facturen van de Belastingdienst betreft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sofiana Coaching verstrekt in principe geen gegevens aan derden. Zij zal dit uitsluitend doen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Sofiana Coaching, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sofiana Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Sofiana Coaching:

  1. Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
  2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Sofiana Coaching goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
  3. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten, aanvraag e-book/ checklist. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Advertentiecookies
We maken gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen.  We doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Met jouw toestemming plaatsen we cookies van Facebook (Facebook Pixel). Dit is om advertenties op Facebook beschikbaar te stellen en om je van relevante advertenties te voorzien. Voor deze cookies kun je apart je voorkeuren opslaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sofiana Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sofiana.nl. Ook kun je gebruikmaken van de Self Service link die je vindt in de e-mailcorrespondentie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sofiana Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sofiana Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sofiana.nl.

Gratis & betaald aanbod
Als jij je aanmeldt voor een (gratis) masterclass of een (gratis) product downloadt, ga je akkoord met je aanmelding voor mijn e-mail bestand waarin ik je tips, inspiratie en nieuws stuur over vrij eten & leven.

Marketing
Graag stel ik mijn klanten op de hoogte van mijn producten of diensten. Dit doe ik via de e-mail. Indien je hier geen behoefte meer aan hebt, kun je dit in de e-mail via een afmeldlink kenbaar maken. We zullen je vervolgens in de toekomst geen e-mails meer sturen. 

sofiana.nl draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders