Vrijer dan ooit - Sofiana.nl

We zijn vrijer dan ooit, hoe paradoxaal dat ook lijkt in deze tijden. En laat dat nou net precies de paradoxale bedoeling zijn, want het is hoog tijd om te erkennen en belichamen dat we één grote wandelende paradox zijn!
En op het moment dat we die diepgaande realisatie in onszelf kunnen zien en kunnen zijn, zijn we écht vrijer dan ooit…dan stappen we namelijk uit het denken, uit ons hoofd die nooit de grootsheid en de ‘verstrekkendheid’ van ons wezen kan bevatten, laat staan omvatten.

We staan op het kruispunt waar de oorspronkelijke bewoners van deze Aarde ons al lang geleden over vertelden en aan ons ligt in ieder moment de keuze: OF de natuur eren en volledig meebewegen en leven in lijn met de principes van de natuur en nieuw leven en een prachtige nieuwe werkelijkheid scheppen…OF wéér en voorgoed weggaan bij onze wezenlijke natuur, wat uiteindelijk zal eindigen in zelfvernietiging en vernietiging van leven. Moeder Natuur zal ons dwingen. En dat zien we nu om ons heen gebeuren. We worden gedwongen om te kiezen. En dat breekt alles open. Júist daarom zijn we vrijer dan ooit. Júist daarom vraagt deze tijd ons om moediger te zijn dan ooit.

Houd je aan de kosmische wetten!

De enige wet waar je je aan wilt (of beter gezegd: KUNT!) houden is de ‘kosmische wetgeving’. De natural law. Alle gedachtes, emoties en handelingen die daar tegenin gaan, brengen schade toe aan de natuur. En dat hebben we lang genoeg gedaan als mensheid. Dat gáát nu niet meer. De grens is bereikt. Het is nu aan de natuur. En wij kunnen meebewegen met de natuur, of ertegenin gaan. Met alle consequenties van dien, want de natuur zal meedogenloos alles wegvagen dat schade toebrengt aan Moeder Aarde.
We gaan al jaren en jaren rechtstreeks in tégen die natuurwetten, in onszelf en in de samenleving als geheel. Kijk maar eens naar de staat van ons milieu, de ratrace in de samenleving, het consumeren, het afval, de hongersnood, de oorlogen en natuurlijk: naar de hele crisis die nu al meer dan een jaar aan de gang is. Kijk maar eens naar de maatregelen en de wetten die nu uitgerold worden en de verdeeldheid die er ontstaat. Dat is niet voor niets. Het is een duidelijk signaal. Het is genoeg geweest. We kunnen niet zo verdergaan. Het kán gewoonweg niet meer. Daarom zullen we ook nooit uit deze crisis komen met maatregelen en wetten die ons nóg verder wegbrengen bij onszelf, onze wezenlijke natuur en die niet te vergeten gigantisch veel schade toebrengen aan de natuur en zoveel prachtige levende wezens hier op aarde. Mensen, dieren, bomen, bloemen, planten. Het klopt niet en het gaat niet meer. En dat zien we nu en zullen we de komende tijd alleen nog maar meer gaan zien. En als je dat ziet, dan zul je de komende tijd alleen nog maar méér gaan zien van wat er wél klopt. Van wat er gebeurt als je je uitlijnt met jouw werkelijke natuur en Moeder Aarde. Het is een fenomenale tijd. Dit is de tijd waarvoor je geboren bent.

Want mensen kunnen wetten, regels en voorschriften bedenken, maken en handhaven, met of zonder de allerbeste intenties, maar uiteindelijk maakt dat niets uit. De natuurwetten zijn krachtiger dan welke regels of zelfs juridische wet dan ook. Er kan een machthebber komen die zijn onderdanen laat geloven dat ze kunnen vliegen en zelfs zonder vliegverplichting zullen mensen één voor één uit het raam springen, ook al zegt hun intuïtie iets anders. De natuur is altijd sterker en zal meedogenloos uitvagen wat niet klopt. De principes van de natuur hebben geen propaganda nodig, geen dwang of handhaving. De natuur laat zichzelf zien zoals het is, de natuur zal alles en iedereen dwingen en de natuur handhaaft haar eigen principes zonder uitzondering. Het is een kosmische wet. Er is een krachtige vorm van moedige nederigheid nodig om de principes van de natuur te erkennen en te eren in alles wat we doen, juist nu.

In de onderstaande podcastaflevering ‘vrijer dan ooit’ ga ik hier dieper op in. Geen tijd om de hele podcast te luisteren? Hieronder heb ik een aantal quotes uit de podcast overgenomen, omdat die krachtiger zijn dan ooit. We zijn vrijer dan ooit!

“Eigenlijk omdat steeds meer mensen erachter komen dat ze nooit vrij waren! En dáármee zichzelf nu vrij zetten en voelen dat ze vrijer zijn dan ooit en hoe immens krachtig ze zijn. Wij zijn. Jij bent. Ik ben. Om onze werkelijkheid te dromen, te materialiseren, nu in dit moment.”

“Je kunt pas werkelijk vrij zijn….vrijer dan ooit zijn…als je gaat zien en écht heel diep vanbinnen durft te erkennen, gaat dóórzien….en echt durft te ownen dat je wezenlijk nooit vrij bent geweest. En dat is pittig! Dat is voor ons ego niet te doen. Maar gelukkig hoeft ons ego dat niet te doen, gelukkig hoeven WIJ dat alleen maar te doen.”

“Dit was allemaal niet nodig geweest…al dit lijden, al deze strijd, al deze freaking verdeeldheid…dat is misschien wel de grootste pijn van deze tijd. Dat dit niet had hoeven gebeuren.”

“Ik kan het niet meer niet doen, ik kan het niet meer niet zien en ik kan het vooral niet meer niet ZIJN. Dat is het punt. Ik kan het niet meer niet zijn. Ik kan niet meer NIET mijn wezenlijke natuur zijn. Ik heb het al die jaren gedaan. Ik ben al die jaren geweest wie ik niet was. Ik kan het niet meer.”

“De paradox is dat het en/en is…die paradoxen komen samen in ons metafysische…kwantumfysische…in dat veld van oneindige mogelijkheden, in wie wij wezenlijk zijn. Dan ga je zien dat eigenlijk alles hetzelfde is. Vanuit die dualiteit…allebei die kanten zijn hetzelfde!”

“Het gaat niet over wetenschap, maar over weZenschap. En de wetenschap ook weer boven jezelf plaatsen als een soort van God…ja dan wordt het echt een soort religie en dat is wat je nu ziet: met een soort van afvalligen en mensen die er wel in geloven. En dat is op zich niet erg, je mag geloven wat je wilt geloven, alleen wat er collectief zo schrijnend is…of het nu gaat over wetenschap of over iets anders…dat we op een goed moment iets of iemand anders, een grotere macht buiten onszelf zijn gaan zien als krachtiger dan wij. Dat is waar het over gaat. En het moment dat je die gaat shiften, dan stap je in één keer uit het veld van ONmogelijkheden. Want dan is er altijd iets buiten jezelf wat machtiger is dan jij, iets of iemand die jou kan vernietigen of iets of iemand die verantwoordelijk is voor jouw welzijn en gezondheid.”

“We kunnen niet meer de verantwoordelijkheid (voor onze gezondheid, ons welzijn, ons lijden, ons LEVEN) leggen bij iemand anders.”

“Dit betekent niet dat mensen niet ziek worden en niet doodgaan. Dat betekent wél dat je je kunt afvragen wat er zou zijn gebeurd als we niet ooit vergeten waren dat we soeverein zijn. Dat wij in controle zijn over onze eigen biologie. Dat wij bepalen wat zich vormt in deze werkelijkheid…en wat er zou zijn gebeurd als wij nog altijd in lijn met de principes van de natuur zouden leven, zonder schade toe te brengen aan wie of wat dan ook. Want dat is waar het in de natuur over gaat…als we dat weer zouden weten, wat zou er dán zijn gebeurd? En als we dat nu weer herinneren, wat kan er dan nu voor onwijs wonderlijks gebeuren?! Dat is de vraag waar het voor mij over gaat en waar ik iedere keer weer naar terugkeer op momenten dat ik het moeilijk heb.”

“Deze tijd is echt een tijd van héle moeilijke keuzes…maar echt hele moeilijke keuzes! Het is niet makkelijk. Het is de tijd waarin we eigenlijk moeten leren om oké en comfortabel te zijn met héél erg oncomfortabel zijn. Dat is waar het nu over gaat. Maar wel omdat we diep vanbinnen weten waarom. En omdat we niet willen dat dit blijft. Omdat we weten dat de natuur zo krachtig is…dat ónze natuur zo krachtig is. En omdat we kunnen dromen! Omdat we weten dat onze dromen…onze kracht om in deze werkelijkheid te materialiseren wie we werkelijk zijn, om weer helemaal in lijn te leven met de natuur, met Moeder Aarde, met Moeder Natuur…omdat die dromen van ons nu precies de reden zijn dat dit nu gebeurt. De diepste shit komt naar boven, omdat het eruit moet. Dit is de natuur. En daarin ligt zoveel vrijheid…dus we zijn eigenlijk vrijer dan ooit!”

“Het zorgt voor vet veel ongemak. Héle moeilijke gesprekken, maar ook hele mooie gesprekken uiteindelijk. Dit is waar we nu in leven. Ik kan niet meer doen alsof. Ik kán het werkelijk niet meer. Ik kan niet meer in die rol gaan, die identiteit van een Annika die mensen verwachten dat ik ben. Die ben ik nooit geweest! En dat wist ik allang, maar nu kan ik ook echt niet meer anders. En dat zorgt voor echt pittige keuzes!”

“We zijn vrijer dan ooit, júist omdat nu zo duidelijk wordt dat we al die tijd al onvrij (b)lijken te zijn. Want dat ís dus niet zo. Dat Is niet wezenlijk zo. Dat IS niet zo! Want we leven in een kwantumfysische, metafysische werkelijkheid, we leven in een veld van oneindig bewustzijn. We ZIJN oneindig bewustzijn. We leven in een kwantumveld, we zijn soeverein! Er is niets of niemand die jou ooit kan beschadigen, vernietigen of kan controleren. Dat kán niet.”

“Je kunt ook niet zeggen: dit is wat je doet als je soeverein bent…dat is nu juist het punt in deze werkelijkheid…dan kan iedereen alleen maar voor zichzelf uitmaken. Je kunt niet naar mij kijken om te kijken wat je moet doen. Niets of niemand kan dat voor jou bepalen. En al helemaal je hoofd niet. Soevereiniteit is een staat van zijn. Dat is waar het zijn samenvalt met het doen, waar het zijn samenvalt met het denken zelfs. Dit is wie wij wezenlijk zijn. Soeverein. En dan heb jij dus, en dat is weer een paradox…zonder dat jij het hoeft te controleren ben je dus in oneindige, nooit eerder ervaren controle over je eigen gedachten, emoties en handelingen. En omdat dat buiten die black box en die controlelagen plaatsvindt, breng jij het hier en nu in dit moment…dat is waar die eenheid is. Dit is kwantumfysica. Daar is het nulpunt. Daar is niets en tegelijkertijd is alles mogelijk…wow, daar zit een spanningsveld van waaruit je…dat is het veld van oneindige mogelijkheden. Dat is dus waar non-dualiteit zit, waar al die tegenstellingen die er lijkt te zijn in deze werkelijkheid ineens allemaal één wordt. En dat is waar jij dus meesterschap gaat behalen over je eigen bewustzijn.”

“Radicaal hier en nu te Zijn en te bewegen volgens jouw wezenlijke natuur, hoe erg dat ook nu tegen de ‘wetten van de mensen’ ingaat, hoe erg dat nu ook tegen het zere been is van de mensen om je heen en tegen het zere been van je eigen ego en hoeveel rouw dat ook oproept…dit is waar het over gaat en dat is waar je uiteindelijk echt meesterschap krijgt over je wezen…je zelf…je échte zelf, niet die identiteit die je hebt geleerd te zijn, wie je altijd dacht te zijn, maar jouw wezenlijke zelf…en dat is wanneer jij dus echt jouw wezen belichaamt en écht BENT.

“Dat is waar het over gaat in natural law. In die zin is het echt een wet, het gaat over diefstal en bezit. We zijn ons leven lang bestolen van onze wezenlijke natuur. Er is gewoon een natuurlijke, kosmische wetgeving…en daar mag je ook niet stelen. En daar wordt wat gestolen! Dan zijn we ook volledig bestolen geweest. En nu is het tijd om dáár gerechtigheid in te brengen, niet vanuit een ego strijd en ‘ik ga jou straffen’, maar puur en alleen om het recht te trekken in jezelf, om die vrijheid en soevereiniteit, jouw échte bezit, het kostbaarste bezit wat je hebt, namelijk Leven…echt leven, vrijheid…waarheid en ook de integriteit van jouw lichaam, om die te belichamen. En je niet meer te laten bestelen. En ik kan dus steeds meer voelen…en dat geeft een oneindige kracht, dat ik soeverein bén.”

“Je komt zo makkelijk in deze tijd in die dualiteit terecht. En de grootste uitdaging…en het grootste cadeau dat jij en ik en wij de wereld en de natuur, de aarde en alle levende wezens kunnen geven, is om geen schade toe te brengen aan onze werkelijke en wezenlijke natuur. Dat is waar dit over gaat. En dat kun je voelen, diep vanbinnen, door al die lagen van controle en gedachtes heen. Wat gebeurt er als je daar helemaal uitstapt? Wat voel je dan? Waar beweeg je dan als vanzelf naartoe? Dat is die droom. Die droom van werkelijke vrede, harmonie en ultieme gezondheid en overvloed voor alle levende wezens op deze aarde.”

“Dit is de wereld op z’n kop. Je kunt het niet uitleggen. Mensen snappen het niet en ik snap dat ze het niet snappen, want ik had het vroeger ook nooit gesnapt. Het valt niet uit te leggen en te begrijpen, het gaat niet over informatie. Het gaat over die belichaming van onze wezenlijke natuur en dus níets doen wat schade toebrengt aan de natuur.”

“Ik vroeg: denk je echt dat ik dit doe vanuit egoïsme? Denk je dat ik dit doe, omdat het makkelijk is? Het is veel makkelijker om me niet uit te spreken en wel in bepaalde dingen mee te gaan. Dat voelt veel veiliger, maar het klopt niet. Het is giga oncomfortabel om te gaan staan en nee te zeggen. Maar ik kan niet meer anders.”

“Weet je wat mij het meest raakt aan deze tijd? Dat mensen heel dichtbij mij ineens kunnen gaan zien als een vijand. Als respectloos.”

“Dit is zo hard werken. Je kan hier zo moe van worden. Het is ook zo hoog tijd om dat te ownen. Niet meer mee te gaan in die ratrace en de waan van de dag, hoe erg de waan van de dag ook aan je trekt. De erkenning hiervoor ga je van bijna niemand anders krijgen. Dus ik erken onszelf er maar even voor, hoe kei- en keihard we aan het werk zijn hier….en we weten waarom we dit doen en het raakt me ook zo…we weten waarom we dit doen en dat het nodig is en dat het moet en er is bijna niemand die dat begrijpt en die dat ziet. We mogen onszelf echt die erkenning geven hoe groots dit is. Hoe groots het is om de ‘nee’ die je diep vanbinnen voelt te belichamen in plaats van jezelf aan te passen vanuit een gevoel van comfort en veiligheid. Omdat we het niet meer kúnnen, omdat we weten dat dit misschien wel precies is waarom we hier zijn.”

“Ik hoef niemand te overtuigen, dat is het allerbelangrijkste. Maar ik moet wel blijven GEtuigen van mijn wezenlijke natuur, dat is waar deze tijd over gaat. En we zijn dus vrijer dan ooit.”

“En er is iets zó moois aan het ontstaan met verschillende groepen mensen die dit voelen…die ook ontdekken van ‘wow, we zijn echt vrijer dan ooit!’ en die ook voelen dat ze hun wezenlijke natuur móeten volgen, hoe dat er ook uit ziet. Ik kan niet bepalen hoe dat er voor jou uitziet, dat kun je alleen zelf bepalen! En dat is nu juist zo mooi, om dat met elkaar uit te wisselen op een totaal andere manier dan vanuit het schuld-schaarste systeem….wow er ontstaan zulke toffe dingen, ook op het gebied van omgaan met geld, met mijn kids…ik ben nu bezig met zo’n fantastische groep…ik ben dit letterlijk aan het dromen, want het is er nu nog niet, maar ik ga ook niet bedenken hoe het eruit moet komen te zien, want ik ga het gewoon dromen, nu en hier. En dan ontstaan er plekken…soevereine, vrije plekken waar iedereen welkom is en waar kinderen dit leren. Niet in een schoolse setting, niet vanuit boeken, zelfs niet vanuit wat ik denk dat ze moeten leren, maar waar wij misschien wel eerder van de kinderen gaan leren hoe wezenlijke vrijheid eigenlijk ‘moet’. Niet door te bedenken hoe het moet, maar door te beleven hoe het moet. BE-leven. Leven ZIJN. Daar gaat deze tijd over.”

“Tegelijkertijd…en dat is de paradox…ben ik meer verbonden met die mensen dan ik ooit was…zelfs met die mensen waarmee er nu geen contact lijkt te zijn. Ik ben meer verbonden dan ooit. En dat is een ervaring….dat is heel bijzonder. Dat overstijgt alle paradoxen, dat overstijgt alle verdeeldheid, dat is het gouden kwantumveld van wie wij wezenlijk zijn, en als we daar zijn, verbonden met alles en iedereen, dan zijn we vrijer dan ooit. En het is tijd om dat te gaan leven. Vrijer dan ooit. En er is niets of niemand die voor jou kan bepalen hoe dat eruit ziet, hoe dat moet, wat je dan doet, wat je dan niet meer doet, wie je dan bent en wie je dan niet meer doet. Behalve JIJ. Vrijer dan ooit. Ga het be-LEVEN!”

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sofiana.nl draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches